فصـــــــل عــــــاشقــــــیـ سلام به دوستای عزیزم به وب خودتون خوش اومدین امیدوارم لحظات خوبی رو در کلبه ی ما داشته باشید نظراتون از یاد نره متشکرم از حمایتاتون http://a724h.mihanblog.com 2020-04-05T13:15:48+01:00 text/html 2014-06-24T10:24:42+01:00 a724h.mihanblog.com Aida M Bu ask böyle http://a724h.mihanblog.com/post/761 <div style="text-align: center;"><div style="text-align: center;"><b><br></b></div><div><div class="activity_pics_wrapper clearfix" style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; text-align: right;"><div class="activityListRow_userWall_pic activityListRow_userWall_mainPic clearfix" style="margin: 0px; padding: 0px; width: 510px; position: relative; "><span style="margin: 0px; padding: 0px; width: 510px; cursor: pointer; display: block;"><img src="http://8pic.ir/images/htp3bi7buagyfjghxtq2.jpg" mainsrc="http://8pic.ir/images/htp3bi7buagyfjghxtq2.jpg" error-load="yes" style="text-align: center; margin: 0px auto; padding: 0px; border-width: 0px; max-width: 100%; display: block;"></span></div></div><div class="genActivity_wallToolset" style="margin: 0px; padding: 0px; position: absolute; left: 5px; top: 5px; text-align: right;"></div><div class="activityListRow_maincontent" style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: right;"><div class="activityListRow_descr" style="margin: 0px; padding: 0px; direction: rtl;"><div class="activityListRow_descr_content" style="margin: 0px; padding: 0px 15px 15px; border: 0px solid red;"><div class="activityListRow_body clearfix" style="margin: 0px; padding: 0px; width: 480px; overflow: hidden;"><div class="activityListRow_userWall_title_wrapper clearfix" style="margin: 0px; padding: 0px; position: relative;"><div id="body_2605411" class="activityListRow_userWall clearfix" style="margin: 0px; padding: 0px; overflow: hidden;"><div id="bodyIn_2605411" style="margin: 0px; padding: 0px;"><div style="text-align: center;"><b><br></b></div><b><div style="text-align: center;"><b>Bu ask böyle bitemez , birakma terk etme beni&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>این عشق اینجور تمام نمیشه , منو ترک نکن&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b>Bu Ask böyle bitemez, birakma terk etme beni</b></div><div style="text-align: center;"><b>این عشق اینجور تمام نمیشه , منو ترک نکن&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b>atma beni Ölümlere atma beni zulümlere götür beni gittigin yere</b></div><div style="text-align: center;"><b>منو توی مرگ و تاریکی ها ننداز , منو با خودت به جایی که رفتی ببر</b></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b>Sensiz ben nefes alamam buralarda hic duramam</b></div><div style="text-align: center;"><b>بی تو من در این خفقانم لحظه ای دوام نمی آورم</b></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b>tek basina Yanliz kalamam , senin kokunu özledim&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>یکه و تنها نمیتوانم بمانم , به دنبال عطر تو میگردم&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b>hep yollarini Gözledim, götür beni gittigin yere&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>تمام جادها را نگاه کردم , منو با خودت به جای که رفتی ببر</b></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b>Askindir beni yasatan, beni hayata baglayan&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>ای عشق این زندگی را از من بگیر و به من زندگی تازه ای ببخش</b></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b>atma beni Ölümlere atma beni zulümlere götür beni gittigin yere</b></div><div style="text-align: center;"><b>منو توی مرگ و تاریکی ها ننداز , منو با خودت به جایی که رفتی ببر</b></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b>atma beni Ölümlere atma beni zulümlere götür beni gittigin yere</b></div><div style="text-align: center;"><b>منو توی مرگ و تاریکی ها ننداز , منو با خودت به جایی که رفتی ببر</b></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b>Sensiz ben nefes alamam buralarda hic duramam</b></div><div style="text-align: center;"><b>بی تو من در این خفقانم لحظه ای دوام نمی آورم</b></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b>tek basinaYanliz kalamam, senin kokunu özledi&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>یکه و تنها نمی توانم بمانم , بدنبال عطر تو میگردم</b></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b>hep yollarini Gözledim götür beni gittigin yere</b></div><div style="text-align: center;"><b>تمام جادها را نگاه کردم , منو با خودت به جایی که رفتی ببر</b></div></b></div></div></div></div></div></div></div></div></div> text/html 2014-06-20T14:26:45+01:00 a724h.mihanblog.com Aida M این روزها http://a724h.mihanblog.com/post/760 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://afkare1man.persiangig.com/image/1.jpg" alt=""></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><b>این روزها پرم از لحظه هایی که دوستشان ندارم …</b></div> text/html 2014-06-20T14:16:10+01:00 a724h.mihanblog.com Aida M آدما http://a724h.mihanblog.com/post/759 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://mihannama.ir/wp-content/uploads/2014/04/1004.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><div style="text-align: center;"><b>گاهی دلت از کسایی میگیره که فکر می کردی با تمام آدمهای کنارت فرق دارن !</b></div><div style="text-align: center;"><b>خودشون . . .</b></div><div style="text-align: center;"><b>دنیاشون . . .</b></div><div style="text-align: center;"><b>زندگیشون . . .</b></div><div style="text-align: center;"><b>و بعد بفهمی که دنیایی ندارن که بخوان به خاطرش زندگی کنن ، این آدما وجودشون توی ذهنتم زیادیه چه برسه توو زندگیت !</b></div></div> text/html 2014-06-20T13:26:09+01:00 a724h.mihanblog.com Aida M دل كجـــا... قانون كجـــا http://a724h.mihanblog.com/post/758 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s4.picofile.com/file/7857683224/tumblr_m4wyu7JFWn1roqwsu.gif" alt=""></div><div><br></div><div><br></div><div><div style="text-align: center;"><b>دلت كه گرفته باشد...</b></div><div style="text-align: center;"><b><br></b></div><div style="text-align: center;"><b>شادترین آهنگ ها، برایت روضه خوانی میكنند</b></div><div style="text-align: center;"><b><br></b></div><div style="text-align: center;"><b>شلوغترین مكانها، تنهایی ات را به رُخَت می كشند</b></div><div style="text-align: center;"><b><br></b></div><div style="text-align: center;"><b>و شادترین روزها، برای تو غمگین ترین روزهاست</b></div><div style="text-align: center;"><b><br></b></div><div style="text-align: center;"><b>دلت كه گرفته باشد...</b></div><div style="text-align: center;"><b><br></b></div><div style="text-align: center;"><b>نقض میشود همه ی قانون ها</b></div><div style="text-align: center;"><b><br></b></div><div style="text-align: center;"><b>دل كجـــا... قانون كجـــا</b></div><div style="text-align: center;"><b><br></b></div><div style="text-align: center;"><b>مدتها طول میكشد تا خاك بگیرد خاطره های رنگارنگ</b></div><div style="text-align: center;"><b><br></b></div><div style="text-align: center;"><b>میگذاری تار شود این خاطره ها</b></div><div style="text-align: center;"><b><br></b></div><div style="text-align: center;"><b>اما یك خواب ِ ناغافل، گرد و خاك تمام خاطره ها را می گیرد !!</b></div><div style="text-align: center;"><b><br></b></div><div style="text-align: center;"><b>میشود مثل روز ِ اول</b></div><div style="text-align: center;"><b><br></b></div><div style="text-align: center;"><b>میشود خاطره های ناب</b></div><div style="text-align: center;"><b><br></b></div><div style="text-align: center;"><b>زخمها تازه میشود باز ...</b></div></div> text/html 2014-05-11T16:30:00+01:00 a724h.mihanblog.com Aida M تو مواظب باش http://a724h.mihanblog.com/post/757 <div style="text-align: center;"><span style="text-align: right;">رفـــــــــــــ ــــــ ـــــیـــــــــــــق !!</span></div><div style="text-align: center;"><br></div><span style="text-align: right; "><div style="text-align: center;">پـــــیـــراهـــنـــــــم را بــــــــزن بـــــالا...</div></span><div style="text-align: center;"><br></div><span style="text-align: right; "><div style="text-align: center;">کــــــــــــــــمرم را دیـــــــدی؟؟؟</div></span><div style="text-align: center;"><br></div><span style="text-align: right; "><div style="text-align: center;">نــــــتـــــــــــرس چـیـــــزی نـیـســــت....!</div></span><div style="text-align: center;"><br></div><span style="text-align: right; "><div style="text-align: center;">ایــــنــهــا فـقــــطــ جــــــــ ـای خـ ــنـ ـ ــــجــرنـد</div></span><div style="text-align: center;"><br></div><span style="text-align: right; "><div style="text-align: center;">مـــــن نـفـهــــــ ــــمـیـدم در رفـاقــــــــت چـه شـــــد!!</div></span><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><span style="text-align: right; "><div style="text-align: center;">تـــــــ ــــــــــــــ ـــــــــو مــــــــواظـــــ ـــــــب بـــــــــــ ــــــــــ ـــاش</div></span><center class="klear" style="clear: both; "><img src="http://cdn.nicefun.ir/1/1399495937933260_large.jpg" style="border: 1px solid rgb(200, 200, 200); padding: 3px; max-width: 250px; max-height: 500px; margin: 5px 0px 0px 5px; "></center> text/html 2014-05-11T16:07:15+01:00 a724h.mihanblog.com Aida M یـکـ مـوسیقـے بے کَلآم http://a724h.mihanblog.com/post/756 <span style="text-align: right;">هیچ نمیخــوآهَم جـز . . .</span><br style="text-align: right;"><br style="text-align: right;"><span style="text-align: right;">یـکــ اتــآقِ تـآریک ...</span><br style="text-align: right;"><br style="text-align: right;"><span style="text-align: right;">یـکـ مـوسیقـے بے کَلآم. . .</span><br style="text-align: right;"><br style="text-align: right;"><span style="text-align: right;">یـکـ فنجـآن قهـوه بــﮧ تَلخـــے ِ زهـر ! ! !</span><br style="text-align: right;"><br style="text-align: right;"><span style="text-align: right;">وَ خـوآبـے بــﮧ آرآمـے یـکــ مـَرگ هَمیشـگـے . .</span><br style="text-align: right;"><center class="klear" style="clear: both;"><img src="http://cdn.nicefun.ir/1/1399495667213035_large.jpg" style="border: 1px solid rgb(200, 200, 200); padding: 3px; max-width: 250px; max-height: 500px; margin: 5px 0px 0px 5px;"></center> text/html 2013-12-24T23:30:00+01:00 a724h.mihanblog.com Aida M احسان خواجه امیری _ تاوان http://a724h.mihanblog.com/post/755 <div align="center"><img src="http://dl.pop-music.ir/images/Azar92/Ehsan Khajeh Amiri - Taavaan.jpg" alt="" align="bottom" border="0" vspace="0" hspace="0"><br><br><b>من و جون پناهت خودت کن برو<br><br>بزار پای این آرزوم واستم<br><br>به هر کی بهم گفت ازت رد شده<br><br>قسم می خورم من خودم خواستم<br><br>من و جون پناهت خودت کن برو<br><br>من از زخم هایی که خوردم پرم<br><br>تو باید از این پله بالا بری<br><br>تو بالا نری من زمین می خورم<br><br><br><br>درست لحظه ای که تو باید بری<br><br>اسیر یه احساس مبهم شدی<br><br>ببین بعد یک عمر پرپر زدن<br><br>چه جای بدی عاشق هم شدیم<br><br>برای تو مردن شده آرزوم<br><br>یه حقی که من دارم.از زندگیم<br><br>نگاه کن تو این برزخ لعنتی<br><br>چه مرگی طلب کارم از زندگی<br><br>به هر جا رسیدم به عشق تو بود<br><br>کنار تو هر چی بگی داشتم<br><br>ببین پای تاوان عشقم به تو<br><br>عجب حسرتی تو دلم کاشتم<br><br>اگه فکر احساسمونی برو<br><br>اگه عاشق هردومونی برو<br><br>تو این نقطه از زندگی مرگم<br><br>نمی تونه از من بگیره تو رو</b></div>